Talentbeurs

De Stichting NHBos geeft een talentbeurs uit om jonge landschapsarchitecten in staat te stellen zich te verbreden en te verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. De talentbeurs beoogt een stimulans te zijn voor excellente landschapsarchitecten, om zich te ontwikkelen in de overgang naar de beroepspraktijk, door het verder uitwerken, verdiepen en/of vergroten van hun eigen afstudeerproject.

Afstuderenden aan en recent afgestudeerden van de drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland – Wageningen Universiteit, Academie van Bouwkunst Amsterdam, MSc track in Landscape Architecture Technische Universiteit Delft – kunnen door hun opleiding worden voorgedragen voor een talentbeurs. Na voordracht kan de talentbeurs op uitnodiging van het bestuur van de Stichting NHBos door de student/afgestudeerde worden aangevraagd.

Toegekende talentbeurzen

  • 2020:
    • Teodor Barna: Research of the complex situation surrounding coastal landscapes, mangrove ecosystem restoration and the provision of ecosystems services. Participation in the project “Weg naar Zee”, Suriname, supported by H.N.S Landscape architects.