Talentbeurs

De Stichting NHBos geeft een talentbeurs uit om jonge landschapsarchitecten in staat te stellen zich te verbreden en te verdiepen aan het begin van hun professionele carrière. De talentbeurs beoogt een stimulans te zijn voor excellente landschapsarchitecten, om zich te ontwikkelen in de overgang naar de beroepspraktijk, door het verder uitwerken, verdiepen en/of vergroten van hun eigen afstudeerproject.

Afstuderenden aan en recent afgestudeerden van de drie master-opleidingen Landschapsarchitectuur in Nederland – Wageningen Universiteit, Academie van Bouwkunst Amsterdam, MSc track in Landscape Architecture Technische Universiteit Delft – kunnen door hun opleiding worden voorgedragen voor een talentbeurs. Na voordracht kan de talentbeurs op uitnodiging van het bestuur van de Stichting NHBos door de student/afgestudeerde worden aangevraagd.

Toegekende talentbeurzen

  • 2023: Lieke Jildou de Jong: Het afstudeerproject “Zoetwater erven op zilte zeebodem” is een complex en samenhangend landschapsplan dat vorm geeft aan een symbiose van natuur en landbouw. Implementatie van de voorstellen vraagt een goede samenwerking met en integratie van belangen van onder meer boeren en lokale overheden. Lieke Jildou werkt aan een strategie om dit te verwezenlijken.
  • 2022: Hanna Prinssen: Het afstudeerproject “a Fire-scape, a new form of a fire resilient landscape” is een strategie voor een regionale aanpak in de bossen van het Sierra Nevada gebergte in California. Voor de vertaling van deze aanpak naar de Nederlandse situatie wil Hanna een ‘Handleiding klimaatbestendig bos ontwerpen’.
  • 2021: Jean-Francois Gauthier: “Trees First, the public spaces of the forest-city”, Research of root systems of trees in the city, monitoring of two pilot sites, online platform ‘Trees first’
  • 2020: Teodor Barna: Project: “Weg naar Zee, Paramaribo, Suriname”. De kust van Suriname heeft ernstig te leiden van erosie. In de laatste dertig jaar is de kust al enige honderden meters teruggetrokken. Het herstel van mangrovebossen en de aanleg van vooroevers is de sleutel voor bescherming en herstel van de kustlijn. Teodor Barna heeft daarvoor een integraal ontwikkelingsplan gemaakt. Samen met vertegenwoordigers van de lokale bevolking. Naast het voorkomen van de kustafslag, verbetert het plan de waterveiligheid van Paramaribo, herstelt de biodiversiteit en ontstaan er mogelijkheden voor duurzaam landgebruik in de kustzone. Teodor werkt nu met verschillende partijen aan een vervolg op zijn studie.