Onderzoek

Onderzoeks- en publicatiesubsidie

De Stichting wil tevens ondersteuning verlenen aan initiatieven die gericht zijn op het vastleggen van achtergronden en resultaten van de vakbeoefening alsmede de reflectie daarop. Daarom stelt ze middelen beschikbaar voor onderzoekers, publicisten en uitgevers die een specifieke bijdrage willen leveren aan de verdieping van de tuin- en landschapsarchitectuur en/of aan een grotere bekendheid met het vakgebied en zijn beoefenaars in de meest brede zin van het woord.

Toegekende onderzoeks- en publicatiesubsidies

 • 2023:
  • The dance of hope. (Co)designing water landscapes in the climate crisis, Laura Cipriani et al., TUD, Routledge Publishers
  • Blauwe Kamer jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2023. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2022:
  • Monografie Hein Otto. Imke van Hellemondt, Stichting BONAS
  • Publieksuitgave van het proefschrift Landschapsplan Nederland. Henk van Blerck
  • 100 Jaar BNT, ‘Een vereniging van tuinkunstenaars / de grondleggers van de tuin- en landschapsarchitectuur’. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Publicatie ‘Dutch Landscape: an overview’. Alexandra Tisma, Han Lörzing
  • Blauwe Kamer jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2022. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2021:
  • Blauwe Kamer jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2021. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • LAE6, Landscape Architecture Europe. Publicatie. Landscape Architecture Europe Foundation, Wageningen
 • 2020:
  • Bomenlanen. De weerbarstige relatie tussen wegen en bomen. Gerdi Verschuure-Stuip, TU Delft
  • Tuinhistorisch onderzoek naar ontwerpen Roodbaard. Els van der Laan-Meijer, Sneek , promotieonderzoek TU Delft
  • Publicatie over Landschapspark Lingezegen. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2019:
  • Blauwe Kamer jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2019. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 •  2018:
  • Blauwe Kamer jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2018. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Herziening Lexicon van de Tuin- en Landschapsarchitectuur. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Shades of Sublime. Publieksuitgave proefschrift en website, Paul Roncken
  • Objectief NL. Publicatie, nai010 uitgevers, Rotterdam
  • LAE5, Landscape Architecture Europe . Publicatie. Landscape Architecture Europe Foundation, Wageningen
 • 2017:
  • Groene Parels van Overijssel. Publicatie. Els van der Laan e.a., Sneek, uitgeverij Waanders
  • John Bergmans (1892-1980). Publicatie Bonas-reeks . Stichting BONAS, Rotterdam
  • Plaatsen van Verbeelding. Digitale publicatie. Lara Voermans, Joost Emmerik
  • Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2017. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • The Metropolitan Garden. Publicatie publieksversie Proefschrift TU Delft. Saskia de Wit, uitgeverij Architectura & Natura
 • 2016:
  • Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Update en nieuwe lemma’s, Johan Meeus, Meto Vroom e.a., uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • De paradijsmethode. Publicatie proefschrift. Imke van Hellemondt
  • Hear, Hear Landscape, Ruilverkavelingslandschappen 1945-1970. Publicatie proefschrift, Henk van Blerck, Universiteit Groningen
  • Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2016. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Zoeken naar de heldere lijn. Mien Ruys (1904-1999) tuin- en landschapsarchitect. Biografie. Leonard den Dulk, Uitgeverij De Hef Publishers, Rotterdam
 •  2015:
  • Reading Landscape Architecture. Publicatie. Marinke Steenhuis, nai010 uitgevers, Rotterdam
  • Themanummer ‘Onderzoek’ Blauwe Kamer. Stichting Lijn in landschap/ Blauwe Kamer, Wageningen
  • Vloeiend Landschap, Over de toekomst van het Friese Landschap. Publicatie. Peter de Ruyter, uitgeverij Bornmeer, Gorredijk
  • Blauwe Kamer Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2015. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 •  2014:
  • Ruimte om dieper adem te halen – Lingezegen en parken van Arnhem en Nijmegen. Publicatie. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Het weer in de stad – hoe ontwerp het stadsklimaat bepaalt. Engelstalige publicatie. Sanda Lenzholzer, Uitgeverij nai010, Rotterdam
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 2014. Publicatie. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
  • Landscape Architecture Europe 4. Publicatie. Landscape Architecture Europe Foundation, Wageningen
 • 2013:
  • The tradition of making polder cities. Publicatie. Fransje Hooimeijer, Uitgeverij Technepress, Delft
  • Landschapsarchitectuur als duurzame strategie. Publicatie. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • De omgang met tijd in het werk van C. Th. Sørensen. Reis in kader promotieonderzoek, Noël van Dooren
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 12/13. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
 • 2012:
  • Drawing time now. Workshop Academie van Bouwkunst, Amsterdam. Noël van Dooren
  • Tussen tent en villa. Het vakantiepark in Nederland 1920-nu. Publicatie. Mieke Dings, NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Wat mooi betreft. Publicatie. Klaas Kerkstra, Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2011:
  • Drawing time. Promotieonderzoek, Noël van Dooren
  • Ruimte en Erfgoed – Vlaanderen en Nederland. Debat. Steven Delva, Amsterdam
  • Het Lage Land. Publicatie. Siebe Swart. Uitgeverij Stichting Erven de Toekomst, Amsterdam
  • Landscape Architecture Europe 3. Publicatie. LAE, Wageningen
 • 2010:
  • Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland 09/10. Stichting Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw in Nederland, Wageningen
  • Bureau B + B stedebouw en landschap. Een collectief talent 1977-2010. Publicatie. Marinke Steenhuis e.a. NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur, 2e druk. Publicatie. Prof. ir. M.J. Vroom. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2008:
  • Maakbaar landschap Publicatie. M. Witvoet. NAi Uitgevers, Rotterdam
  • Landscape Architecture between Politics and Science Promotie en publicatie. Jannemarie de Jong. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2007:
  • Gids voor architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur van de Wageningse Berg e.o. Jean Gardeniers e.a. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Modelstad Houten: Dorp > Groeikern > Vinex. Sjoerd Cusveller e.a. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Panorama Nederland. Publicatie. Siebe Swart, Uitgeverij Waanders, Zwolle
 • 2006:
  • Stedenbouw in het landschap, Pieter Verhagen 1882-1950. Proefschrift en publicatie. Marinke Steenhuis. NAI Uitgevers, Rotterdam
  • Pandion, het oeuvre van Peter van Bolhuis. Documentatie en publicatie. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
  • Lexicon van de tuin- en landschapsarchitectuur. Publicatie. Prof. ir. M.J. Vroom. Uitgeverij Blauwdruk, Wageningen
 • 2005:
  • Maakbaar Landschap ‘De beroepsuitoefening van Nederlandse landschapsarchitecten in de periode 1950–1970’. Essays, debat, publicatie. Stichting Signalen onderzoek & ontwerp. Drs. Fransje Hooijmeijer, Rotterdam
  • J.T.P. Bijhouwer. Onderzoek ten behoeve van een monografie.Dr. Gerrie Andela, Rotterdam